پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دولت عراق بدهی های خود به ایران را پرداخت نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، با کنار رفتن نوری مالکی و روی کار آمدن حیدرالعبادی و تغییر دولت در ایران، دولت عراق بدهی های خود را پرداخت نمی کند.

در یک مورد ایران به خاطر صدور برق به عراق یک میلیارد دلار از بغداد طلب دارد و آنها پولی به ایران پرداخت نمی کنند.

در هفته های گذشته با رایزنی یک مقام غیر دولتی از طرف ایران پیشنهاد شده تا این مبلغ به صورت قسطی دریافت شود.

بر این اساس احتمالا این بدهی به صورت 10 ماهه و در هر ماه مبلغ 100 میلیون دلار از دولت عراق دریافت خواهد شد.

البته هنوز این موضوع رسمی و نهایی نشده است.

صاحبنظران با انتقاد جدی از خمودگی و بی عملی اقتصادی دولت یازدهم معتقدند حتی در عرصه دیپلماسی خارجی نیز که دولت روحانی معتقد به تعامل است نیز نتوانسته با دولت عراق به عنوان یک از دولت های نزدیک به ایران تعامل مناسبی داشته باشد و طلب مالی ملت ایران را وصول نماید.