محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

 
« بانک‌های ایران از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصاد خارج شده‌اند! آنها با پشتوانه هوا و نه تولید ملی، نقدینگی می‌سازند.
 
دولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک‌ها از ضوابط و کارکرد واقعی بانک‌ها نیستند و یا اقتدار لازم جهت برخورد و نظارت بر بانک‌ها ندارند.
 
بانک‌ها نباید ورشکستگی خود را به مردم و به اقتصاد ملی تحمیل کنند. کسب درآمد و سود بانک‌ها، از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باید باشد.
 
از نظر ضوابط شرعی نیز نظارت بر بانک‌ها ضعیف است.»