به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حمید رضا مقدم فر؛معاون فرهنگی-اجتماعی سپاه در گفتگو با سراج ۲۴ با اشاره به طرح کلید واژه « انتخابات آزاد» گفت: همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودم دشمنان نظام برای تبدیل کردن فرصت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران به تهدید، کلید واژه « انتخابات آزاد» را مطرح و برای فتنه در پیش گرفته اند.

وی ادامه داد: همانطور که با وجود مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات گذشته، دشمن قصد داشت این پیروزی را به یک تهدید برای نظام تبدیل کند، در آستانه انتخابات ۹۲ نیز پیش بینی می شود که دشمنان برنامه هایی برای این انتخابات دارند.
مقدم فر افزود: در حال حاضر هم در رسانه های خارجی و هم بعضا برخی از داخلی ها هم علاوه بر برخی از افراد به کلید واژه انتخابات آزاد زیاد تکیه و تاکید می شود که تاکید زیاد از حد بر این کلید واژه بوی فتنه و برنامه ریزی برای خرابکاری به گوش می رسد.
وی، در پایان تصریح کرد: معمولا کلید واژه های همسو از جانب دشمنان خارجی و برخی از داخلی ها که به صورت همزمان استفاده می شود می تواند اهدافی را دنبال کند که مردم باید هوشیارانه مراقب آن باشند و نگذارند یک عده معدودی که خود را دلسوز نظام می دانند از این مساله سوء استفاده کنند.

حمیدرضا مقدم فر گفت: تاکید بعضی از افراد در بدنه نظام بر انتخابات آزاد و طرح این مسئله به صورت گسترده می تواند آغاز گر یک فتنه عظیم دیگر باشد.