به گزارش پارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر به تکرار ادعای دو هفته خود پرداخت و گفت ممکن است ایران فعالیت های مخفیانه در جهت ساخت تسلیحات هسته ای در جریان داشته باشد. وی در این صحبت ها خواستار شفافیت ایران در موضوع هسته ای شده است.

ادعاهای چندباره آمانو در مورد احتمال وجود برنامه مخفی تسلیحات هسته ای در ایران، در حالی عنوان می شود که آژانس تاکنون هیچ مدرکی دال بر وجود چنین تحقیقات یا فعالیت هایی به دست نیاورده است. ایران همچنین برای اعتمادسازی حتی برخی اقدامات فراتر از تعهدات خود را نیز در قبال آژانس انجام داده است.

آمانو که امشب در نشستی با موضوع عدم گسترش تسلیحات اتمی شرکت کرده بود، گفته است: ممکن است فعالیت های (تسلیحات هسته ای) ایران تا الان ادامه یافته باشد. من از ایران خواسته ام که در این مورد شفاف سازی کند.

وی در این صحبت ها خواستار دسترسی به سایت نظامی « پارچین» شده است. این مرکز که یک مرکز نظامی است، چند بار از سوی بازرسان آژانس مورد بازدید قرار گرفته و هیچ گاه کوچکترین مورد مرتبط با فعالیت های هسته ای در آن به دست نیامده است.

آمانو در این صحبت ها اذعان کرده است که آژانس امروزه « مدرک محکمی» در مورد فعالیت های تسلیحاتی ایران ندارد. وی البته گفته است که عدم شفافیت ایران موجب بروز شک در این قضیه شده و ادعا کرده است که مدارکی در دست دارد که تا سال ۲۰۰۹ تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است.