به گزارش پارس به نقل از ندای انقلاب، اخیرا در سایه غفلت برخی دستگاه های نظارتی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، به صورت تدریجی شماری از مرتبطین با حلقه انحرافی در یکی از مهم ترین اپراتورهای تلفن همراه کشور، نفوذ و حتی تا سطوح میانی مدیریتی این شرکت ارتقا پیدا کرده اند.

بر این اساس، در بررسی صورت گرفته از سوابق و سوء پیشینه شماری از این افراد مشخص شده که یکی از مدیران میانی این شرکت دارای سابقه فعالیت در گروهک نفاق بوده است. با این وجود تا این لحظه فرد مذکور مورد حمایت برخی از مدیران مافوق خود در این شرکت قرار گرفته است.

همچنین با نفوذ جریان انحرافی به این شرکت، گزارش شده حجاب و شئونات اسلامی برخی کارکنان شرکت مذکور در وضعیت بسیار نامناسب و دور از ارزش های اسلامی است.

چندی پیش درخبرها آمده بود که افراد مرتبط با این حلقه، شعار اصلی این طیف را با عنوان" زنده باد، بهار" به صورت گسترده برای شماری از مردم پیامک کرده اند که البته توسط دستگاه قضایی سامانه پیامکی این حلقه توقیف شد