به گزارش پارس به نقل از فارس، « کاظم الشمری» نماینده پارلمان عراق و سخنگوی فراکسیون « البیضاء» ، فتوای « ابن الدمشقی» مفتی سوری مبنی بر انهدام و تخریب مرقد حضرت زینب (س) را آغاز ورود مسلمانان به جنگ طائفه ای برشمرد.

الشمری در بیانیه ای اعلام کرد: فتوایی را که ابن الدمشقی مفتی سوری جهت تخریب مرقد حضرت زینب صادر کرده، جهان اسلام را وارد جنگ طائفه ای خواهد کرد که این امر جان هزاران تن از بی گناهان را در معرض خطر قرار می دهد، بی گناهانی که هیچ تمایلی به خونریزی و جنگ ندارند.

وی در پایان گفت: این فتوا بخشی از طرح تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی و اجرای توطئه های فرزندان صهیونیسم است.