به گزارش پارس ، فارس به نقل از معا، اسرائیل در پی آنچه اصابت موشک به یکی از انجمن های رژیم صهیونیستی در غرب منطقه النقب خواند، گذرگاه های نوار غزه را بست.

رائد فتوح رئیس کمیته هماهنگی ورود کالا به نوار غزه در این خصوص گفت: طرف اسرائیلی دستور مسدود کردن گذرگاه کرم ابوسالم را در روز دوشنبه به دلیل پرتاب موشک از سوی نوار غزه را ابلاغ کرد.

گذرگاه ابوسالم پس از بستن گذرگاههای منطار و ناحل عوز توسط اسرائیل، از سال ها پیش تنها گذرگاه تجاری نوار غزه به شمار می آید.

این سایت به نقل از منابع فلسطینی نوشت: خبرها حاکی از این مطلب است که طرف اسرائیلی گذرگاه بیت حانون را نیز بسته است.