به گزارش پارس به نقل ازکیهان، یکی از نویسندگان سایت یاد شده با اشاره به دیدار اسفند گذشته برخی نمایندگان ادوار سابق مجلس با هاشمی که در آن هاشمی گفت « شفاف می گویم که نامزد انتخابات نمی شوم» ، می نویسد: نمایندگان ادوار مجلس به مهمانی پدر مجلس [! ] در جمهوری اسلامی آمده اند… جالب ترین حرف آنها که چهره های اصولگرا و اصلاح طلب هستند، تاکید بر یک نکته است که « امروز باید تاییدیه آمدن حاج آقا را بگیریم» . دلم می خواهد بلند شوم و بلندگویی به دست بگیرم و گلایه بکنم. گلایه از اینکه چرا باید فقط در بن بست ها دنبال آقای هاشمی بیاییم. آخر نقش آقای هاشمی در تولید این بن بست ها چه بوده که حالا باید دوباره بن بست شکنی بکند؟ آخر چرا از گذشته ها درس نمی گیریم؟ چرا به دنبال « هاشمی سازی» نیستیم و فقط « هاشمی» می خواهیم. تا کی باید افراط بکاریم و دشواری بسازیم بعد هم بگوییم آقای هاشمی بیا و راهگشایی کن.
نویسنده می افراید: مگر ظرفیت و تحمل یک نفر چقدر است تا دوباره بیاید و اسب اقتصاد و سیاست کشور را زین کند. مگر در سازندگی این کار را نکرد؟ مگر اسب اقتصاد را زین نکرد؟ مگر اسب سیاست را زین نکرد؟ مگر دشمنی خیلی ها را به جان نخرید تا بهترین انتخابات را در سال ۷۶ برگزار کند؟ واقعا چه کردیم با آن راهگشایی تاریخی. چرا اعتدال را برنتابیدند و ره به افراط بردند تا بانی « اشتباه ۸۴» شوند؟ آیا بهتر آن نیست قبل از گیر افتادن در بن بست افراط ها، راه خود را از جاده فراخ اعتدال جدا نکنیم؟
وی درباره پاسخ هاشمی به گروه دیدارکننده می نویسد: آقای هاشمی می گویند شفاف بگویم؟ همه با اشتیاق می گویند بله! یک لحظه هیجان زیادی در مجلس ایجاد می شود. آقای هاشمی که گفتند: « شفاف می گویم من نمی آیم» اخم ها در هم می رود. مجلس به پایان می رسد. یکی از میهمانان برخلاف عرف معمول بلندگو را روشن می کند و می گوید « آقای هاشمی! شما حق نیامدن ندارید. شما متعلق به خودتان نیستید! همه ما و همه ملت از شما سهمی دارند. « آیت الله در آن شلوغی لبخند تلخی می زند و می رود. این جمله آخر مرا به فکر فرو برد. با خودم تکرار می کنم. « همه ملت از هاشمی سهم دارند» حرف مهمی است. صادقانه است و باورپذیر. باید دید آیت الله در مواجهه با این سؤال چه خواهند کرد؟
یادآور می شود پیش از این برخی اعضای خانواده هاشمی در مصاحبه هایی گفته اند که برای نامزدی هاشمی باید نهضت درخواست و مطالبه عمومی از وی به راه بیفتد و ظاهرا دیدارهای چند نفره مذکور در راستای همان نهضت! است.