به گزارش پارس محسن بیگلری در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج با بیان اینکه ۱۲ فروردین در تاریخ ملت ایران روزی ماندگار و حماسی محسوب می شود اظهار کرد: نارضایتی از رژیم گذشته و امیدواری به نظام جدید عامل رأی ۹۸ درصدی ملت ایران به حکومت جمهوری اسلامی بود.

وی با یادآوری سفاکی و شقاوت های رژیم ستم شاهی، این مسئله را موجب بروز نارضایتی های فراوان در میان مردم عنوان کرد.

نماینده سقز و بانه در مجلس نهم با اشاره به اینکه ملت ایران برای رهایی از یوغ ظلم خاندان پهلوی انقلاب را رقم زد، خاطرنشان کرد: پس از آن نیز به منظور تشکیل حکومتی مبتنی بر دین و رأی مردم پای صندوق ها آمدند.

بیگلری امیدواری ملت نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود در رژیم گذشته و همچنین برخورداری از یک رهبر مقتدر را عامل اصلی رأی ۹۸ درصدی مردم دانست.

وی با تاکید بر شخصیت کاریزماتیک امام راحل اظهار کرد: مردم که وضعیت اسف بار دوره پهلوی را تجربه کرده بودند، به دنبال رقم زدن آینده بهتر در سایه پیروی از ولی فقیه زمان خود حماسه بزرگ ۱۲ فروردین و رأی قاطع به جمهوری اسلامی را شکل دادند.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت برگزاری چنین رفراندومی برای تعیین نوع حاکمیت کشور، ملت ایران باز هم به جمهوری اسلامی رأی خواهد داد تصریح کرد: شاهد این مدعا حضور حداکثری مردم در انتخابات مختلف به رغم برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی است.

بیگلری در خصوص نقش مسئولان در تداوم مسیر انقلاب، خدمت بی منت به مردم را مهم ترین وظیفه آنها دانست و گفت: متولیان امور نباید خودشان را آقا بالاسر مردم بدانند، بلکه ضروری است با تواضع در راستای تسهیل امورات ملت گام بردارند.

وی با بیان اینکه رعایت حرمت و احترام به عزت نفس مردم در همه حال ضروری است، از مسئولان کشور و بویژه استان کردستان خواست تا توجهات خود را معطوف به جبران عقب ماندگی های گذشته کنند.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس پیرامون وظیفه مردم در استمرار مسیر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران با بزرگواری همواره اهمیت حضور خود در صحنه های مختلف را درک می کنند خاطرنشان کرد: شرکت در عرصه انتخابات مختلف نشان می دهد که مردم در این زمینه سنگ تمام گذاشته و به خوبی به وظیفه خود عمل می کنند.

بیگلری در پایان ابراز امیدواری کرد ملت با حضور گسترده و حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری امسال برگ زرین دیگری را در تاریخ ایران رقم بزند.