به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: در جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب، درخواست مجوز حزب اتحاد ملت ایران، بررسی و با آن موافقت شد.