به گزارش پارس و به نقل از رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران پس از نشست کابینه این کشور در پاریس، تصریح کرد که وی آماده است تا در صورت لزوم به میز مذاکره در شهر لوزان سوئیس بازگردد.

وی افزود: مذاکرات بین ایران و قدرت های جهانی برای دستیابی به یک جمع بندی سریع، پیشرفت کافی نداشته است.

مذاکره کنندگان ایران و قدرت های جهانی همچنان به تلاش خود برای دستیابی به یک توافق اولیه ادامه می دهند. هدف اصلی دستیابی به توافقی است که از یک سو تحریم ها علیه اقتصاد ایران را کاهش دهد و از طرف دیگر بخشی از برنامه های هسته ای تهران را محدود سازد.