به گزارش پارس و به نقل از ایران هسته ای- اطلاعات واصله از لوزان حکایت از آن دارد که قطعنامه های تحریمی شورای امنیت قطعا بلافاصلع پس از توافق نهایی لغو نخواهد شد.

در دو روز گذشته، همانطور که «ایران هسته ای« تفصیلا گزارش کرده، یک اختلاف اساسی میان ایران و 1+5 این بوده است که ایران خواستار لغو فوری قطعنامه های شورای امنیت بلافاصله پس از حصول توافق با صدور یک قطعنامه جدید بوده ولی 1+5 با این امر مخالفت کرده است.

در واقع ایران خواهان آن بوده است که تحریم های هسته ای و تسلیحاتی شوررای امنیت همزمان باتحریم های اقتصادی، بدون تاخیر، در گام اول پس از اجرای توافق جامع لغو شود.

اکنون، اطلاعات موجود نشان می دهد این امر بین دو طرف قطعی شده است که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

سید عباس عراچی تلویحا این موضوع را تایید کرده است.

تیم ایرانی اکنون پذیرفته است که قطعنامه های شورای امنیت در گام اول پس از توافق لغو نخواهد شد و این امر با یک جدول زمانی متفاوت انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود، در عوض ایران اکنون روی دو درخواست تمرکز کرده است:

1- تعیین یک زمان قطعی –فیکس- برای لغو قطعنامه ها پس از آغاز اجرای توافق

2- کوتاه کردن این زمان تا حداقل مقدار ممکن

«ایران هسته ای» پیش از این گزارش داده بود که امریکا می خواهد این زمان چیزی بین 4 تا 6 سال پس از آغاز اجرای تعهدات ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک باشد.

اکنون برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که این زمان بندی ممکن است 2 ساله باشد.

حفظ قطعنامه های شورای امنیت پس از آغاز اجرای توافق جامع، به معنی تداوم تحریم های هسته ای و تسلیحاتی و همچنین برقرار ماندن زیرساخت تحریم های یک جانبه خواهد بود.

برخی دیپلمات ها به «ایران هسته ای» گفتند ممکن است یک قطعنامه جدید در شورای امنیت صادر شود ولی این قطعنامه فقط تعهدات دو طرف را الزامی خواهد کرد و قطعنامه های تحریمی پیشین را تعلیق نمی کند.

منابع مرتبط با موضوع می گویند متن توافق سیاسی ایران و 1+5 تا آخر وقت چهارشنبه 12 فروردین منتشر می شود.

عراقچی گفته است این متن حاوی کلیات راه حل ها درباره همه مسائلی اصلی خواهد بود.