به گزارش پارس، اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه اعلام کرد: با توجه به فعالیت برخی افراد در اینستاگرام به نام محمد ظریف و معرفی خود به عنوان نزدیکان وزیر امور خارجه کشورمان هرگونه ارتباط این صفحات با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ادعا و نادرست می‌باشد و این صفحات جعلی است.


وزارت امور خارجه ضمن اعلام اینکه صفحه و یا صفحات مشابه ادعایی جعلی می‌باشد، نسبت به اهداف دایر کنندگان نیز ابراز تردید می‌کند.