به گزارش پارس به نقل از فارس،‌ مردم غیور تهران در طوماری که نام آن را رفراندوم غیرت گذاشته‌اند ایستادگی خود را در راه شهدای هسته‌‌ای اعلام کردند.

در این طومارنامه که با عنوان رفراندوم غیرت نام‌گذاری شده است مردم با شعارهایی مانند تا آخر جان هستیم، هیهات من‌الذله، مرگ بر آمریکا، راه احمدی‌روشن را ادامه می‌دهیم، من به این مذاکرات خوشبین نیستم، توافق نکردن بهتر از توافق بد است، ایستادگی خود را بر آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.