پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکترعليرضا رضاخواه- به دنبال خلاء سياسي ناشي از استعفاي رئيس جمهور و نخست وزير در يمن، نابساماني سياسي در اين کشور به صورت تصاعدي رو به افزايش يافت. 

جنبش انصارا... که اين روزها به يکي از قدرت هاي سياسي غير قابل انکار در يمن تبديل شده است، با انتشار اولتيماتومي از گروه هاي سياسي اين کشور خواست که براي گذار از شرايط کنوني به يک توافق جامع سياسي دست يابند، در غير اين صورت اين جنبش براي سر و سامان دادن به اوضاع کشور راسا اقدام خواهد کرد. 

با اتمام اولتيماتوم و شکست مذاکرات ملي، حوثي ها در کنار ديگر گروه هاي سياسي يمن شوراي رياست جمهوري و قانون اساسي موقت اين کشور را معرفي کردند. اقدامي که واکنش تند کشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه عربستان و آمريکا را به دنبال داشت. 

انصارا... اين اقدام را تصحيح روند انقلاب در يمن خوانده است. اما انقلاب خوشايند مذاق همه نيست. 

يمن با وجود اين که فقير ترين کشور منطقه محسوب مي شود از اهميت ژئوپلتيک زيادي برخوردار است. اشراف بر خليج عدن، اشراف بر تنگه استراتژيک باب المندب، اشراف بر آبراه حساس درياي سرخ و مرز طولاني با نواحي نفت خيز عربستان در کنار حضور پررنگ جريان القاعده باعث مي شود تا مسير جنبش انصارا... براي اصلاح روند انقلاب در يمن مسيري سخت و دشوار باشد. 

نقش بازيگران خارجي در آينده اين کشور تاثير گذار خواهد بود. يمن در مسير گذار انقلابي روزهاي سخت تري را پيش رو خواهد داشت.