به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سناتور جمهوریخواه و تندرو سنای آمریکا امروز در نشست امنیتی مونیخ اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد.

جان مک کین بار دیگر مدعی شد ایران در منطقه حامی تروریسم  است. این سناتور آمریکایی همچنین از عدم اراده غرب در مقابله با بحران سوریه و اوکراین انتقاد کرد.

وی افزود تاکید بر این که راه حل نظامی در اوکراین مفید نیست به معنای آن نیست که ابعاد نظامی در این بحران وجود ندارد.