به گزارش پارس به نقل از مهر ، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان در ادامه برنامههاي خود در حاشيه اجلاس امنيتي مونيخ امروز ساعت ۱۱ به وقت محلي ۱۳ و ۳۰ دقيقه به وقت تهران با لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه ديدار خواهد کرد. در اين ديدار طرفين قرار است درخصوص موضوع هسته اي و تحولات منطقهاي گفتگو کنند.

همچنين وزير امور خارجه کشورمان امروز در يک پنل حضور خواهد يافت که مجري آن ديويد ايگناتوس تحليلگر روزنامه واشنگتن پست خواهد بود.

سفر وزير امور خارجه کشورمان و تيم مذاکره کننده هستهاي به مونيخ فردا پايان خواهد يافت.