به گزارش پارس ، "ابراهیم نبوی" فعال سیاسی خارج از کشور در تازه ترین اظهارات فیسبوکی خود به سراغ کسانی رفت که در خارج از ایران به عنوان اپوزیسیون زندگی می کنند ولی منبع درآمدشان معلوم نیست.

وی با اشاره به یکی از این افراد نوشت: «برای اینکه اثبات شود کسی مزدور نیست، باید دلیلی بیاورد، مثل اکبر گنجی، ولی وقتی می بینیم که ایشان در آمریکا زندگی می کند، پس پولش را از کجا می آورد؟ ارث پدری که ندارد، ممکن است بگوید که استاد فلان دانشگاه آمریکاست، ولی غلط می کند چنین حرفی می زند.»