به گزارش پارس ، سیدمحمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با فارس در مورد مجوز به تک‌خوانی زنان اظهار داشت: مجوز‌های وزارت ارشاد به زنان برای خواندن تاکنون فقط به صورت هم‌خوانی و جمعی داده شده است.

وی افزود: هم‌خوانی نیز ضوابط و قواعد خاص خود را دارد بنابراین مجوز همخوانی باید به گونه‌ای صادر شود که در این جمع صدای زن صدای غالب نباشد.

وزیر ارشاد دولت دهم با تاکید بر اینکه مجوز برای خوانندگی زنان نباید به یک گروه دو نفره داده شود، تصریح کرد: در گروه‌‌های دو نفره خوانندگی نمی‌توان ادعای همخوانی را داشت چرا که صدای زن در چنین گروه‌هایی صدایی غالب خواهد بود بنابراین نمی‌توان گفت که همخوانی صورت گرفته است.

حسینی تاکید کرد: در زمان ریاست بنده در وزارت ارشاد نیز همخوانی یک زن در جمع دونفره قابل مجوز نبوده است به هر حال این اتفاق به گفته خود دوستان در وزارت ارشاد یک اتفاق جدید و نادر محسوب می‌شود.