به گزارش پارس به نقل از العالم، سایت روزنامه مصری "الوفد" به نقل از منابع نزدیک به "حسنی مبارک" نوشت : مبارک پس از شنیدن خبر فوت عبدالله نتوانست خود را کنترل کند و گریست.

بر اساس این گزارش، مبارک در آن لحظه گفت: " انسانهای خوب می میرند ، خداوند عاقبتمان را به خیر بگذراند" .

این منابع نوشت: مبارک از همسرش سوزان خواسته تا پیام تسلیتی برای فوت شاه عبدالله ارسال کند، تا خود نیز برای عرض تسلیت تماس بگیرد.

در چهارمین سالگرد انقلاب مردم مصر، اکنون همه عناصر وابسته به رژیم سرنگون شده "حسنی مبارک" آزاد شده اند و "حبیب العادلی" وزیر کشور مبارک تنها کسی است که همچنان در زندان است. اما در طرف مقابل "محمد مرسی" که به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از سرنگونی رژیم مبارک در انتخابات رأی مردم را کسب کرد، اکنون در زندان است. سران ارشد و اعضا و بسیاری از هواداران حزب وی نیز همچنان در زندان هستند و حکم اعدام برخی از آنان نیز صادر شده است.