به گزارش پارس، عبدالحسین فریدون در گفتگو با مهر در خصوص تغییرات مدیریتی در سطح وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: هنوز هیچ تغییری در سطح مدیران وزارت علوم صورت نگرفته است.


وی درباره اینکه آیا دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی و دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکزی استعفاء داده اند گفت: خیر هیچ یک استعفایی نداده اند.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم درباره معرفی سرپرست دانشگاه ها به ویژه دانشگاه‌ تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: هنوز بررسی برای معرفی سرپرست ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت نگرفته است .

محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران نیز در این رابطه به مهر گفت: از زمانی که دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم مستقر شده است با اینکه در روز معارفه وی حضور داشتم ولی صحبتی با هم نداشته ایم و از روند کار اطلاعی ندارم.