به گزارش پارس به نقل از ایرنا، ریانووستی روز پنجشنبه در گزارش خود خاطرنشان کرد: وزرای خارجه روسیه و آمریکا در بازل سوییس در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار کردند.


موضوع برنامه هسته ای ایران و مساله اوکراین در دستور کار این دیدار قرار داشت و دو طرف به تفصیل در مورد این موضوعات گفتگو کردند.

در مذاکرات در خصوص موضوع هسته ای ایران، دیدارهای گروه 1+5 در هفته های آینده مطرح شد.

وزرای خارجه روسیه و آمریکا همچنین در مورد گام های بعدی در روند مذاکرات با ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

در ادامه این دیدار مسایل اوکراین مطرح شد و دو طرف در مورد اجرای توافقنامه مینسک برای توقف اقدامات نظامی در شرق اوکراین و ایجاد خطوط حائل بین نیروهای اوکراینی و شبه نظامیان گفتگو و بر اجرای کامل توافقنامه مینسک تاکید کردند.