به گزارش پارس به نقل از فارس، اخیرا یک قاضی فدرال دیگر در واشنگتن دی سی آمریکا،  ایران را به دلیل دست داشتن در انفجار 1983 مقر نظامیان آمریکایی در بیروت به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است.

قاضی رویس لامبرت، با ظالمانه توصیف کردن این حمله که هدف آن مرگ، نابودی و انهدام روانی نیروهای آمریکایی بوده است، ایران را محکوم به پرداخت 454 میلیون دلار غرامت به 62 نفر از بازماندگان 8 قربانی این حادثه کرده است.

محافل صهیونیستی در راستای اعمال فشار به ایران پرونده های بسیاری را نزد دادگاه های غربی علیه این کشور مطرح کرده اند. به ویژه از سال 2001 تاکنون دعاوی مختلفی علیه ایران در ارتباط با این حادثه نزد دادگاه های آمریکا اقامه شده است.

به گزارش نیوزویک، از سال 2007 تاکنون، دادگاه های منطقه کلمبیا، در پرونده های مختلف ایران را به پرداخت بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به قربانیان و بازماندگان قربانیان این حادثه محکوم کرده اند. در این حمله 241 نظامی آمریکایی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

قاضی لامبرت در حکم صادره آورده است: «دادگاه از تلاش های مصرانه خواهان ها برای اینکه ایران را وادار به پذیرش مسئولیت اقداماتش در حمایت از تروریزم نماید، تحسین می کند... ایران باید به کاملترین نحو ممکن به لحاظ حقوقی بابت بمبگذاری در بیروت در سال 1983 تنبیه شود.»

اما مشکل بعدی شاکیان این پرونده ها، گرفتن این پول از ایران است. سال گذشته، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در منهتن حکم داد که پول بانک مرکزی ایران که در حسابی در سیتی گروپ آمریکا سپرده گذاری شده، باید به موجب حکمی که در سال 2007 صادر شده است، به خانواده های قربانیان این حادثه پرداخت شود. بانک مرکزی ایران تا 29 دسامبر فرصت دارد تا این پرونده را به دادگاه عالی آمریکا ببرد.