به گزارش پارس، باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم نوشت: اهالی منطقه الدراز بحرین در بیانیه ای اعلام کردند، انتخاباتی که رژیم بحرین تصمیم به برگزاری آن دارد، مشروع نیست و کسانی که نامزد می شوند، نیز نماینده مردم نیستند، در نتیجه ما این انتخابات را تحریم می‌کنیم.

پایگاه خبری الوفاق اعلام کرد: اهالی منطقه الدراز همچنین اعلام کردند که انتخابات پارلمانی بحرین نشانه به سخره گرفتن ملت صبور و مقاومی است که از چهار سال پیش با کشتار و سرکوب و شکنجه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه مواجه هستند؛ ولی همچنین به خواسته های خود از چهار دهه قبل ادامه می دهند؛ از این رو این انتخابات و کسانی که آنرا برگزار می کنند و نامزدهای آن از سوی ملت آزاده بحرین مورد قبول نیست.
بر اساس این گزارش، اهالی منطقه الدراز بحرین خواهان تحریم گسترده انتخابات پارلمانی در موضعی همسو با همه گروه ها و جریان ها و احزاب سیاسی شدند که درخصوص تحریم با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
درهمین حال، اهالی الدیه درغرب منامه پایتخت بحرین نیز در بیانیه ای مجزا، حمایت خود را از فراخوان سراسری در تحریم گسترده انتخابات صوری و فرمایشی رژیم آل خلیفه اعلام کردند و هدف رژیم حاکم از برگزاری انتخابات را تلاش برای تقلب در اراده مردم و نادیده گرفتن خواسته های آنان دانستند.
 اهالی منطقه الدیه در بیانیه خود ضمن اعلام همبستگی با ملت فداکار و صبور بحرین در مقابله با ظلم و ستم سران آل خلیفه، اعلام کردند که ملت از زمان شروع انقلاب خود در فوریه 2014، به مطالبه حقوق مشروع ادامه می دهد و در این راه شماری از مردم شهید، مجروح، زندان و یا شکنجه شدند و شماری دیگر از کار برکنار شده یا تحت تعقیب نیروهای آل خلیفه قرار دارند.
اهالی منطقه الدیه بر حمایت مقتدرانه خود از همه طرح ها در جهت تحریم انتخابات تاکید و اعلام کردند با همه تلاش هایی که با هدف ضربه زدن به دستاوردهای انقلاب و نادیده گرفتن خون های ریخته شده صورت می گیرد، مخالف هستند.