به گزارش پارس به نقل از ایسنا: وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران و مالزی ملاقات و درباره مهمترین تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های بین المللی و افزایش رایزنی‌ها برای یافتن راه‌های ارتقاء مناسبات فیمابین دوکشور، گفت‌گو و تبادل نظرکردند.


محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به سوابق روابط دو کشور، افزایش همکاریهای مشترک در زمینه های سیاسی،اقتصادی و علوم و فناوری راموردتاکید قرارداد.

وزیر امور خارجه مالزی نیز در این ملاقات منافع و نگرانی‌های مشترک را مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه ریزی برای دیدارهای منظم و افزایش مشورت‌های سیاسی عامل مهمی درجهت استفاده از ظرفیتهای گسترده دو کشوردر حوزه همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود.