به گزارش پارس به نقل از ایسنا: خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به رزمایش دریایی ایران و چین در هفته گذشته نوشت: حضور ناو دریایی چین در آب های ایران نشان دهنده تلاش دو کشور برای رقابت با قدرت آمریکا در خاورمیانه است.


به گزارش خبرگزاری رویترز، بندرعباس به عنوان مرکز اصلی نیروهای دریایی ایران و دروازه تنگه هرمز، هفته گذشته میزبان دو فروند ناو جنگی چین بود که در سفری پنج روزه نشان داد روابط گرم میان دو کشور در حال افزایش است.

این رویداد که برای اولین بار اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که ایران و چین برای موازنه قدرت با آمریکا در خاورمیانه و نیز مسیرهای متصل به میادین نفتی خلیج فارس که از مهم ترین مراکز تولید انرژی آسیاست تلاش می‌کنند.

رویترز همچنین نوشت: قدرت آتش ناوشکن چانگ چون و ناوچه چانگ ژو نیروی دریایی چین کمتر از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین است، اما این اولین بار است که ناوگان دریایی چین وارد آب های خلیج فارس می‌شود و اهمیت آن برهیچکس پوشیده نیست.

برای ایران،‌ حضور این ناوگان چین بخشی از یک استراتژی از طریق برقراری روابط نزدیکتر با چین و روسیه است که به منظور خروج از انزوای ناشی از تحریم های اروپا و آمریکا صورت می گیرد.

در واقع روسیه و چین از جمله مذاکره کنندگان عضو گروه 1+5 هستند که در تعامل با ایران برای کاهش نگرانی های غرب درباره برنامه هسته‌ای این کشور تلاش می‌کنند،‌اما در عمل بارها نشان داده اند که خواهان تقویت روابط با ایران علیرغم مسائل حل نشده در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای این کشور هستند.

از طرفی دیگر، برای چین نیز حضور در آب های ایران بخشی از یک راهبرد جامع با هدف حمایت از مسیر دریایی ارزشمند و بلندی است که از طریق آن از تنگه هرمز می گذرد، 20 درصد نفت مورد نیاز خود را تأمین می‌کند.

رویترز در پایان آورده است : اگرچه ناوگان دریایی چین برای رقابت با آمریکا فاصله زیادی دارد،‌حضور دریایی این کشور در آب های ایران نوعی رقابت اعلام نشده میان این کشور و آمریکا برای افزایش نفوذ منطقه ای و کنترل مسیرهای تجارت در آسیا است.

به گزارش رویترز ،‌آمریکا نیز در برابر چین همکاری دریایی خود با ژاپن و مالزی را افزایش داده تا بتواند با نفوذ این کشور مقابله کند.