بسیار «زمان» باید ـ تا پخته شود خامی!

حکایت «محمد قوچانی» حکایت حیرانی های یک روح سرگشته است که هنوز به ایقان نرسیده!

محمد قوچانی در عرض یک هفته:

ـ من از هر نوع «ئیسم ای» اعم از چپ ‌گرایی و راست ‌گرایی و هر چیزی که ایدئولوژیک شود، از جمله جوان‌گرایی بی زارم.

(قوچانی در مناظره با حمیدرضا ترقی ـ http://bit.ly/1psAwV9)

ـ خاتمیسم مانند گـُلیسم نماد یک تجربه ی درخشان اصلاح طلبی و آزادیخواهی در ایران است. پس زنده باد خاتمیسم.

(قوچانی در مقاله «استراتژی بازگشت به حاکمیت» ـ http://bit.ly/1B80Sm3)

هم چنان که در دهه 70 در نقد توام با نفی هاشمی رفسنجانی مقاله «خانواده هاشمی یک حزب تمام» را می نوشت و در دهه 90 عضو ستادی حزب «پدرخوانده» می شود!