به گزارش پارس به نقل از العالم: رسانه های رژیم صهیونیستی، همچنان در حال بررسی و تحلیل سخنان رئیس جمهور کشورمان در آمریکا هستند


"گیل تماری" گزارشگر کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در واشنگتن گفت: "روحانی در گفتگو با شبکه ان بی سی آمریکا سیاستهای اوباما را مورد استهزاء و تمسخر قرار داد."

وی افزود: "روحانی در این گفتگو تصریح کرد، اوباما از اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه می ترسد؛ در حالی که رویارویی با خطرات داعش مستلزم تحمل خسارتهای مادی و غیر مادی می باشد."
تماری ادامه داد: "اظهارات روحانی با نظر سنجی که در روزنامه های نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس آمریکا منتشر شد مطابقت دارد."

وی خاطرنشان کرد: "در این نظر سنجی 57% از مردم آمریکا معتقدند موضعگیری اوباما در قبال داعش مستحکم نیست.و 55 % از مردم آمریکا بر این باورند که اوباما موضعگیری سازمان یافته ای در قبال داعش ندارد."