پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سربازان صهیونیستی که در کشتار غزه شرکت داشتند، با امضای عریضه ای خطاب به کابینه، از فقر ِ کشندۀ خود، شکایت کردند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی، با انتشار گزارشی، از امضای عریضه ای تحت عنوان "سربازان فقیر" توسط نظامیانی خبر داد که در حمله به غزه شرکت داشتند.

یکی از این نظامیان که خود را "ب" معرفی کرد، درباره وضع اسف باری که پس از پایان مشارکت خود در جنگ غزه به آن دچار شده است، گفت: "حتی نمی توانم به این فکر کنم که عید را چگونه خواهم گذراند، زیرا اساسا چیزی برای خوردن نداریم. آن ها حتی برق خانه من را قطع کرده اند و پولی برای پرداخت فیش برق ندارم."

وی افزود: "ببین ما برای این دولت (کابینه رژیم صهیونیستی) چه کردیم و آن ها چطور پاداش ما را می دهند."

بر پایه این گزارش، "ب" یکی از ده ها نظامی صهیونیست است، که اخیرا عریضۀ "سربازان فقیر" را امضا کرده اند.

یکی دیگر از نظامیان به نام "س" و از امضا کنندگان ِ این عریضه می گوید که حتی روزهای تعطیل را مجبور است در پادگان بماند، زیرا پولی که از راه خدمت به ارتش به دست می آورد، بسیار اندک است و کفاف زندگی او را نمی کند. 

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی، با تاکید بر این که این عریضه، به وزیر جنگ، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ارائه شده است، خاطر نشان کرد: "در این عریضه آمده است: از زمانی که به خدمت ارتش درآمدیم، باتوجه به درآمد ناچیزِ ارتش، دیگر حتی قادر به تامین نیازهای اساسی خود هم نیستیم و به متکدیان و مقروضانی در بانک ها تبدیل شده ایم به طوری که روزهای عید، از خانواده خود شرمنده ایم و حتی چیزی برای خوردن نداریم. این در حالی است که اکثر ما در عملیات (تجاوز به غزه) شرکت داشتیم و وقتی به خانه برگشتیم متوجه شدیم که بانک ها به سبب عدم پرداخت اقساط، حساب های ما را بسته اند و اکنون دیگر حتی نمی توانیم 50 شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) از حساب برداشت کنیم."

 "س" یکی دیگر از نظامیان امضا کنندگان این عریضه گفت: "در حمله به غزه، به ضرب گلوله آر.پی.جی زخمی شدم، وقتی به خانه برگشتم مقدار زیادی فیش و نامه از بانک دریافت کردم. وقتی به آن ها گفتم که من در غزه در حال جنگ بودم، آن ها گفتند این مسائل به ما مربوط نمی شود."

وی تاکید کرد: "من حتی نمی توانم یک شیکل را هم خرج خود کنم، زیرا همه حقوقی که دریافت می کنم، صرف پرداخت اقساط می شود و حتی یک شکل هم برای من نمی ماند تا بتوانم با آن غذا بخرم."

"ب" یکی دیگر از نظامیان امضا کنندگان عریضۀ سربازان فقیر، از وجود وامی تحت عنوان وام بلاعوض برای اجاره آپارتمان در ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: "سقف این وام 900 شکل است، در حالی که کرایه آپارتمان ها، از 2000 تا 2500 شکل است."

برپایه این گزارش، شمار زیادی از امضا کنندگان این عریضه، در حال حاضر به سبب ناتوانی از پرداخت اقساط خود در بازداشتگاه اداره فقرا به سر می برند.

"شفیره شاحر" مدیر کل سازمان "یک خانه گرم برای هر سرباز" گفت: "هیچ روزی نیست که یک سرباز فقیر به من مراجعه نکند، پیش از این، مردم به این امید به خدمت ارتش در می آمدند که ارتش، حتی کفش و مسواک آن ها را تامین می کرد، اما اکنون درآمدی که به سربازان داده می شود مبلغی ناچیز است."

دکتر "ولید محمد علی" مدیر مرکز مطالعات فلسطینی "باحث" در برنامه "العین الاسرائیلیه" از شبکه العالم گفت: "این گزارش، ثابت می کند که عصر پیروزی های رژیم صهیونیستی به سر آمده است و عصر شکست های همه جانبه، این رژیم را احاطه کرده است و دیگر دروغ پردازی هایی نظیر معجزه اقتصادی نمی تواند اقتصاد بیمار ِ این رژیم را نجات دهد، زیرا واقعیت این رژیم برملا و مشخص شده است که اسرائیل، رژیمی متکی بر پایه اعانه ها و کمک های بین المللی است و بدون این کمک ها، هیچ است."

این پژوهشگر فلسطینی خاطر نشان کرد: "از طرفی، انتشار چنین گزارش هایی حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی قصد دارد، کمک کنندگان به این رژیم را مجبور به کمک مالی کند. گفته می شود که هزینه های عملیات 33 روزه، توسط یکی از کشورهای عربی پرداخت شده بود. رژیم صهیونیستی با ترویج چنین گزارش هایی به دنبال آن است که کشورهای کمک کننده را تحت فشار قرار دهد تا بار دیگر کمک های خود را به جیب این رژیم سرازیر کنند."