بازم خدا پدر دیوید کامرون را بیامرزد که به ما یادآوری ‌می‌کنه ماهیت واقعی مذاکرات (یا بقول بعضی «آشتی» با غرب) چیه.

والا شیفتگان وطنی غرب که صم بکم عمی فهم لا یعقلون