یه عده ای هستند...

یه عده ای هستند که وقتی تو شیشه تلوزیون ببینند سه ثانیه آقا با احمدی نژاد دیدار کرده و قیافشون خندان نبوده هفده نوع تحلیل در می آورند که بللللله آقا احمدی نژاد رو تحویل نگرفت...

اما وقتی صریحا فرمودند که خلاف شرع مرتکب شدید...

وقتی دیدند که طرف یازده روز برای فشار به رهبری برای تغییر مهمترین وزیر امنیتی کابینه و کاشتن مهره خود در خانه خوابید...

وقتی دیدند که مشایی را برکنار نکرد و مشایی خود استعفا داد و نامه سه خطی مستند به اصل 57 نوشت و بعد نامه عاشقانه به مشایی که چنینی و چنانی...

اینها را ندیدند و گفتند شماها میخواهید احمدی نژاد رو بندازید از نظام بیرون!

اما الان سه ثانیه فیلم شده حجت بالغه! 

طرف که اینو میگه استاد دانشگاهه!

باورتون میشه؟ :|