روزنامه ارمان تیتر یک خودرا در روز پنج شنبه این چنین انتخاب کرده بود:

"استقبال سفیر امریکا از دکتر روحانی"

و عکسی هم منتشر کرده بود که این خانم سوزان الیوت سفیر امریکا در تاجیکستان است که در مراسم استقبال شرکت کرده است.

سعی کرده بود کلی با این خبر دروغ ،کلی برای رییس جمهور ایران کلاس بگذارد و عملا امریکاییها را بزک بکنند. اصلا نمیدانم استقبال یک سفیر چقدر مهم است که اینها خودشان را اینگونه به در ودیوار میکوبند. رییس جمهور امریکا کیلویی چند چه برسه به سفیرشون در تاجیکستان!

armanedoroogh
اما وقتی جالب تر میشود که الان مشخص شده خبر و تیتر یک ارمان کلا دروغ بوده؛ یعنی اصلا خانم سفیر در استقبال حضور نداشته است و ثانیا عکس خانم منتشر شده، عکس سفیر نبوده است.

بنظر میرسد این اقدانم روزنامه ارمان فقط یک سوتی وگاف نیست، قصه اینها سردراز دارد. ای کاش مدعی العموم در چنین مواردی هم ورود می کرد.