به گزارش پارس به نقل از مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ازتوافق بعمل آمده بین روسای جمهور فدراسیون روسیه و اوکراین در برقراری آتش بس پایان درگیریها در شرق اوکراین استقبال کرد.

 
مرضیه افخم ابراز امیدواری نمود با همکاری طرفهای درگیر، آتش بس برقرار شده به خاتمه کامل درگیریها و استقرار صلحی پایدار در اوکراین و منطقه منجر شود.