به گزارش پارس به نقل از فارس، وزیر خارجه هلند ارتباط عجیبی بین بحران اوکراین و برنامه هسته ای ایران برقرار کرد. به گزارش پایگاه خبری « اتاوا سیتیزن» ، « فرانس تیمرمان» وزیر خارجه هلند طی یک سخنرانی در اتاوا بحران جاری در اوکراین را « دزدیده شدن» بخشی از خاک یک کشور خواند و گفت که با توجه به این پیش آمد، کشورها مطمئناً مشوق کم تری برای پیوستن به حرکت جهانی عدم اشاعه سلاح های هسته ای خواهد داشت.

وی همچنین پیام صریح چنین وقایعی را برای ایران، « لزوم داشتن سلاح هسته ای» عنوان کرد. مقامات ایران بارها بر بی نیازی به سلاح هسته ای برای صیانت ازمرزهای خود و حرام دانستن بکارگیری سلاح های کشتار جمعی بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری تأکید کرده اند. ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است.