به گزارش پارس، تلویزیون المنار و گروهی از فعالان سوری در لندن می گویند که آتش بس در این مناطق برقرار شده است و نیروهای مخالفان اجازه یافته اند که از این مناطق عقب نشینی کنند.


شورشیان ماه های طولانی در محلاتی از شهر قدیم حمص موضع گرفته و در محاصره نیروهای دولتی بودند. در سه سالی که از جنگ داخلی سوریه می گذرد، حمص صحنه برخی از شدیدترین درگیری ها بوده است.