به گزارش پارس به نقل از ایرنا، گل این مطلب در گفت وگو با خبرنگاران در پی تهدیدات داعش مبنی بر اینکه نیروهای ترکیه باید از مقبره سلیمان شاه در سوریه خارج شوند، عنوان کرد.

رییس جمهوری ترکیه افزود: مقبره سلیمان شاه قلمرو ترکیه است و پرچم این کشور در آن منطقه به اهتزاز در آمده است به همین خاطر ما از خاک خود دفاع خواهیم کرد.

عصمت یلماز وزیر دفاع ترکیه پیش گفته بود که نسبت به حمله معارضان سوری به مقبره ˈ سلیمان شاه ˈ در سوریه واکنش نشان خواهد داد.

یلماز در گفت وگو با خبرنگاران به معارضان سوری هشدار داد که در صورت حمله به مقبره سلیمان شاه که نیروهای ترکیه آنرا محافظت می کنند، این کشور عکس العمل تندی نشان خواهد داد.

ˈ احمد داوداوغلو ˈ وزیر امور خارجه ترکیه نیز پیش از این عنوان کرده بود که در صورتی که نیروهای گروه های مسلح شبه نظامی به مقبره تاریخی جد بنیانگذار امپراتوری عثمانی در شهر ˈحلبˈ سوریه حمله کنند، ترکیه واکنش نشان خواهد داد.

وی ادعا کرد که مقبره سلیمان شاه تنها بخشی از خاک ترکیه است که بر اساس توافقنامه سال ۱۹۲۱ در خارج از مرزهای ترکیه قرار دارد و به همین دلیل آنکارا این حق را دارد که برای حفظ امنیت این منطقه و ثبات آن تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند.

بر اساس ماده ۹ معاهده منعقد شده میان ترکیه و فرانسه در دوره سلطه فرانسه بر سوریه در سال ۱۹۲۱ این مکان تحت حاکمیت ترکیه قرار دارد و سربازان ترکیه ای برای محافظت از آن عمل می کنند.