به گزارش پارس به نقل از ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان نوشت: جبران باسیل وزیر خارجه لبنان درحال حاضر در زمینه بهبود روابط مصر با ایران نقش آفرینی می کند.

این روزنامه به سفر نبیل فهمی وزیر خارجه مصر به لبنان اشاره کرد و افزود: نبیل فهمی با تمایل برای بهبود روابط با ایران آمد. ب نظر می رسد که جبران باسیل این نقش را درحال حاضر ایفا می کند.

الاخبار نوشت: برخی تایید می کنند میانجیگری سابق محمد حسنین هیکل نویسنده بزرگ مصری با ماموریت رسمی نبوده است. اکنون تمایل واضح است. گفته می شود که نقش باسیل زیر نظر میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان بود که برگزاری دیدار بین نبیل فهمی وزیر خارجه مصر با حسن الحاج حسن وزیر صنعت لبنان را تسهیل بخشید.