به گزارش پارس به نقل از العالم، " ناصر جوده" ، وزیر خارجه اردن امروز دوشنبه کاردار رژیم صهیونیستی را به دلیل کشته شدن یک قاضی اردنی به دست نظامیان این رژیم در گذرگاه جسر النبی بین کرانه باختری و اردن، احضار کرد.

وزیر خارجه اردن ضمن محکوم کردن کشته شدن این قاضی اردنی از اسرائیل خواست تا فورا تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کند.

" رائد زعیتر" ، فلسطینی الاصل تبعه اردن صبح دوشنبه به دست نظامیان اسرائیلی در مرز کرانه باختری و اردن کشته شد.