به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، به گزارش اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، جهانگیری پیش از این، مدیرکل امور حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه بود.

وی همچنین در گذشته به عنوان رییس اداره امور مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس های بین المللی مرتبط با مسایل حقوقی فعالیت کرده است.

جهانگیری دارای دکترای حقوق بین الملل است.