به گزارش پارس به نقل از فارس، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت که علاقه ای به جنگ میان روسیه و اتحادیه اروپا درباره اوکراین ندارد.

وی تاکید کرد که روسیه این شانس را دارد که از طریق دیپلماسی بحران اوکراین را حل و فصل کند و از تنش جلوگیری کند.

وی تاکید کرد که اگر پیشرفتی درباره بحران اوکراین حاصل نشود ممکن است گروه ۸ به شکل سابق خود یعنی گروه ۷ بدون روسیه بازگردد.

نخست وزیر انگلیس همچنین همه پرسی در کریمه برای الحاق به روسیه را غیرقانونی و غیرمشروع خواند.

کامرون افزود: قدرت های بین المللی فردا در لندن دیدار می کنند تا درباره امکان توقیف داراییهای شخصیتهای سیاسی روسیه و ممنوعیت سفر آنها به اروپا گفت وگو کنند؛ اگر مسکو در کاهش تنشهای کنونی در اوکراین تغییری ایجاد نکند.