به گزارش پارس به نقل از فارس، « نوری مالکی» نخست وزیر عراق، تأکید کرد که کشورش هیچ سلاحی از جمهوری اسلامی ایران نخریده و عراق به تصمیمات شورای امنیتی درباره منع صادرات سلاح از سوی ایران احترام می گذارد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی « مجلس اعلای اسلامی عراق» ، او در مصاحبه با شبکه فرانس ۲۴، تأکید کرد که تا وقتی تحریم های شورای امنیت درباره ایران جاری باشد عراق نیز از این کشور سلاح نخواهد خرید و جنجال اخیر بر سر خرید سلاح از ایران یک جنجال رسانه ای پوچ بود.