به گزارش پارس به نقل از ایرنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوشنبه گذشته (۵ اسفندماه جاری) اعلام کرده بود که دانشگاه ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد و این موسسه نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند.

دانشگاه ایرانیان نیز در پی این اظهار نظر (چهارشنبه گذشته) بیانیه ای منتشر کرد و ضمن غیر قانونی خواندن نظر وزارت علوم اعلام کرد که این دانشگاه همچنان به جذب دانشجو ادامه می دهد.

سدالله نصیری قیدداری اظهار داشت: درصورتیکه دانشگاه ایرانیان خلاف قانون اقدام به جذب دانشجو کرده باشد با آن برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون پرونده این دانشگاه در حال بررسی است که در صورت اثبات هرگونه اقدام خلاف قانون موضوع از طریق مراجع قانونی موضوع پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: دانشگاه ایرانیان قطعا بدون مجوز وزارت علوم نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند و چنین اقدامی برخورد قانونی در پی خواهد داشت.

محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در سالهای پایانی دولت دهم همواره از ایجاد دانشگاهی موسوم به جامع بین المللی ایرانیان سخن می گفتند تا به عنوان دانشگاهی غیر انتفاعی و غیر دولتی در تهران فعالیت کند.

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این دانشگاه موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شده است.

محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و سید حسن موسوی اعضای هیات موسس دانشگاه ایرانیان هستند.