به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم اظهار کرد: این انجمن با ارسال نامه ای به پارلمان نروژ به حضور" مریم رجوی" در کمیته روابط خارجه این پارلمان اعتراض کرده و نسبت به پتانسیل های تروریستی و ویژگی های فرقه ای گروهک تروریستی منافقین هشدار داده است.

در این نامه آمده است: " گروهک تروریستی منافقین سابقه ترور ۱۲ هزار شهروند ایرانی، هزاران شهروند عراقی و هفت شهروند آمریکایی را در پرونده خود دارد. این گروهک تروریستی هنوز از تمایلات تروریستی اش دست نکشیده و بر اساس گزارش نهادهای امنیتی همچون اداره فدرال امنیت آلمان توان و پتانسیل دست زدن به حملات خطرناک تروریستی را دارد. از طرفی رهبران آن هیچ گاه از گذشته تروریستی خود اظهار ندامت نکرده و اقدامات تروریستی صورت گرفته را از دستاوردهای خود تلقی می کنند. آن ها حتی کوچک ترین تغییری در نمادهای خود که منقش به سلاح است ایجاد نکرده اند. "

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم که بیشترین اعضاء آن را بازماندگان قربانیان حملات تروریستی گروهک جنایتکار منافقین تشکیل می دهند ضمن تاکید بر سابقه تروریستی این گروهک، در نامه ارسالی با اشاره به فرقه بودن آن، از کیش شخصیت رهبران، ساختار دیکتاتوری و غیر دموکراتیک و انزوای شدید اعضاء به عنوان ویژگی های فرقه ای این گروهک تروریستی نام برده است.

این تشکل غیر دولتی می افزاید: " گروهک تروریستی منافقین در حالی به نقض گسترده حقوق بشری ساکنان لیبرتی ادامه می دهد که هیچ نهاد حقوق بشری برای پایان دادن به این وضعیت دخالت نمی کند. عوامل گروهک تروریستی منافقین به صورت سیستماتیک حدود سه هزار نفر را در یک کمپ به اسارت گرفته و نه تنها از ملاقات این افراد با خانوده های خود ممانعت به عمل می آورند که اجازه حضور رسانه ها در این کمپ را نمی دهند. وضعیت خفقان موجود سبب شده است تا از این افراد در راستای اهداف رهبران فرقه سوء استفاده شود. واداشتن آن ها به اعتصاب غذا یکی از این موارد است. "

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم این سوال را مطرح می کند که نمایندگان پارلمان نروژ برای پایان دادن به وضعیت رقت بار حقوق بشری حاکم بر کمپ لیبرتی کاری نمی کنند؟ چرا آن ها برای تسهیل انتقال این افراد به کشورهای ثالث با دخالت نهادهای حقوق بشری دست روی دست گذاشته اند؟ چرا به سمتی حرکت نمی کنند تا شرایط رهایی این افراد از اسارت گروهک تروریستی منافقین و بازگشتشان به زندگی عادی فراهم شود؟

این انجمن در پایان می نویسد: مریم رجوی یک تروریست است و پارلمان جای تروریست ها نیست. شایست تر است به جای حمایت از یک تروریست شناخته شده برای انتقال ساکنان لیبرتی به کشورهای ثالث اقدامی صورت گرفته و این گونه از قربانی شدن این افراد به وسیله رهبران فرقه جلوگیری شود. حمایت از عوامل گروهک تروریستی منافقین تنها به تداوم وضعیت اسفبار ساکنان لیبرتی کمک می کند و این نقض صریح حقوق بشر است.