به گزارش پارس به نقل از مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: صنایع دفاعی کشور از زیرساخت ها، نیروی انسانی دانشمند و فناوری های پیشرفته ای برخوردار و قادر است همه نیازمندی های نیروهای مسلح را در مواجهه با یک تهدید ناهمطراز به شکل موفق پاسخ دهد.

افزود: حماسه سیاسی امسال با حضور مردم در انتخابات ۲۴ فروردین محقق شد و دولت گام های جدی را در تحقق این شعار بر می دارد.

وی افزود: در زمینه تحقق حماسه اقتصادی نیز دولت گام های مؤثری برداشته و برای تقویت بنیان های درونی به منظور افزایش اقتدار کوشیده است و با عزم و اراده دولت همپای ملت، حماسه اقتصادی نیز محقق خواهد شد.

دهقان ادامه داد: ظرفیت کوتاه کردن بازه زمانی ایده تا محصول که هم اکنون ۴ تا ۵ سال است، می خواهیم آن را به ۲.۵ سال برسانیم.

وی تصریح کرد: امروز در همه زمینه ها از جمله تولید موشک های زمین به هوا، هوا به زمین، زمین به زمین، دریایی، توانایی لازم را داریم.

دهقان افزود: آنچه در این زمینه برای ما اهمیت دارد، افزایش برد، دقت و مقابله آنها با تهاجم راداری، رادارگریزی آنها است.

وزیر دفاع اظهار داشت: در حوزه صنایع دریایی، شناورهای سطحی و زیرسطحی در کلاس های مختلف و تسلیح آنها به سامانه های موشکی را در دستور کار قرار داده ایم.

دهقان افزود: در حوزه صنایع هوایی، موفق به تعمیر اساسی همه پرنده های شرقی و غربی موجود شده ایم و قادریم انواع هواپیماهای غیرنظامی را تعمیر کنیم.

وی در ادامه گفت: در برخی از قطعات و مواد مشکلاتی وجود دارد که در دو سه سال گذشته گام های بلندی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز برداشته ایم و باقی نیازها نیز در این زمینه در دو سه سال آینده برطرف خواهد شد.

دهقان افزود: در حوزه صنایع فضایی، همه زنجیره فضایی را از جمله ایستگاه های زمینی، توان مدیریت ماهواره در مدار، سامانه های پرتاب و ساخت ماهواره را در اختیار داریم و انشاء الله در آینده سطوح پرتاب را افزایش خواهیم داد.