به گزارش پارس به نقل از ایسنا، وی افزود: این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آن ها از سوی دیگر باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفت وگوها خوشبین بود.

این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با ۱+۵  با اشاره به برگزاری نشست کارشناسان ایران و ۱+۵ که در حاشیه برگزاری نشست شورای حکام برگزار می شود، گفت: در این نشست در مورد موضوعاتی که در دستور کار جلسه بعدی در وین است بحث و بررسی بیشتری می شود. آقای بعیدی نژاد و سایر اعضای تیم در این جلسه شرکت دارند و مذاکرات خود را با کارشناسان ۱+۵ انجام می دهند و نتیجه مباحث آن به دور بعدی مذاکرات مدیران که ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد، ارائه می شود.

وی گفت: امیدواریم در نشست ۲۶ تا ۲۹ اسفند در وین، مذاکرات درباره موضوعاتی که در دستور کار داریم را جلو ببریم و مباحثش پیش رود تا درباره دستور کار جلسه بعدی تصمیم بگیریم.

وی با بیان این که موضوعات متعددی برای گفت وگو وجود دارد و در چند دور مذاکراتی که تا حدود تیر ماه داریم امیدواریم این بحث ها انجام شود و به راه حل هایی برسیم، افزود: کار سخت و دشواری است و موضوعاتی پیچیده و دشواری در دستور کار قرار دارد که به نتیجه رسیدن در آن ها سخت است. با توجه به بدبینی نهادینه شده ای که در ما نسبت به غربی ها وجود دارد نمی توانم بگویم خوش بینیم. این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آن ها از سوی دیگر باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفت وگوها خوشبین بود.

این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان ادامه داد: ما مصمم هستیم و با حسن نیت وارد مذاکرات می شویم از طرف مقابل هم چنین انتظاری داریم. اگر حسن نیت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد که همواره مورد تردید بوده است، امیدواریم به نتیجه برسیم.

عراقچی با بیان اینکه موضوع همکاری هسته ای در مذاکرات بعدی دروین مورد مذاکره قرار می گیرد، ادامه داد: همکاری هسته ای بین ایران و ۱+۵ در توافق ژنو مطرح شده است. یکی از مشخصه های گام پایانی در توافقنامه ژنو موضوع همکاری های هسته ای صلح آمیز با ایران است که در این مورد نیز مثال هایی مطرح شده است. مانند ایجاد رآکتورهای تحقیقاتی آب سبک و همکاری در زمینه سوخت های مدرن و همکاری درباره مسائل تحقیقاتی. بنابراین یکی از موضوعاتی که در دستور کار مذاکرات راه حل جامع قرار دارد، این قبیل همکاری ها با ایران است.

معاون وزیر خارجه افزود: البته این همکاری ها جایگزین مسائل اصلی مذاکراتی نیست اما به عنوان بخشی که می تواند توافق دو کشور را به سمت همکاری های بین المللی هم سوق دهد، مورد توجه دو طرف است.

عراقچی اضافه کرد: یکی از موضوعات در دستور کار نشست بعدی در وین موضوع همکاری های هسته ای است که مورد بحث دو طرف قرار می گیرد و دو طرف در باره آن بحث خواهند کرد. احتمالا درباره فهرستی از مواردی که مورد علاقه ما و ۱+۵ است که همکاری ها در آینده درباره آن بین ایران و جامعه بین المللی درزمینه ابعاد صلح آمیز فناوری هسته ای برسیم. همکاری هایی مانند نیروگاه های تولید برق و تاسیس رآکتورهای تحقیقاتی و همکاری در زمینه تولید رادیو ایزوتوپ ها و پزشکی هسته ای، کشاورزی هسته ای، فعالیت در زمینه سوخت های مدرن، تحقیق و توسعه پروژه های فنی از موضوعاتی است که در این چارچوب قرار می گیرد و حتما بخشی از راه حل جامعه را در بر می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این همکاری ها با همه کشورها خواهد بود یا شامل کشورهای ۱+۵ می شود، گفت: عنوان این بحث همکاری های بین المللی با ایران است اما هر کشوری که علاقمند باشد می تواند در این زمینه وارد شود، اما مذاکره آن با ۱+۵ صورت می گیرد.

عراقچی همچنین در پاسخ به این پرسش که این همکاری ها با تحریم هسته ای ایران چگونه قابل انجام است، گفت: این مذاکرات مربوط به گام پایانی است که در این گام همه تحریم ها برداشته می شود و در راستای عادی سازی روابطی است که وعده آن در پایان مسیر داده شده است.