به گزارش پارس به نقل از تسنیم، به نقل از رویترز آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد گزارشی حاوی اطلاعاتی جدید درباره فعالیت های هسته ای ایران تهیه نکرده است.

پیش از این خبرگزاری رویترز مدعی شده بود آژانس گزارش جدیدی حاوی برخی اطلاعات درباره برنامه هسته ای ایران آماده کرده است اما به دلایل حساسیت های دیپلماتیک این گزارش را منتشر نکرده است.

گیل تئودور، سخنگوی آژانس در پاسخ به ایمل رویترز اعلام کرد: آژانس هیچ گونه گزارشی حاوی اطلاعات جدید درباره جنبه های احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران تهیه نکرده است. گزارش های آژانس درباره ایران به شورای حکام بر اساس واقعیات و بی طرفانه است و محتوای آنها تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار نمی گیرد.

رویترز مدعی شده بود آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشار گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را به دلیل بهبود روابط بین تهران و جامعه بین المللی به تعویق انداخت. در پی انتشار این خبر رژیم صهیونیستی که از پیشرفت گفتگوهای ایران و غرب در زمینه هسته ای خشمگین است مدعی شد آژانس باید همه اطلاعات درباره جنبه نظامی فعالیت های هسته ای ایران را منتشر کند.