به گزارش پارس به نقل از کیهان، روزنامه تلگراف در تحلیلی به قلم پیتر ابورونت نوشت: برخلاف اظهارات مقامات انگلیسی و آمریکایی، سوریه جنگ ۳ ساله را برده است، هر چند که تثبیت اوضاع مدتی زمان می برد.

نویسنده خاطرنشان کرد: کشوری که امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید می کند ایران نیست بلکه عربستان، هم پیمان نزدیک انگلیس است که از جنبش های تکفیری حمایت مادی می کند.


تلگراف معتقد است: نظام اسد باقی خواهد ماند و غرب نمی تواند نظام اسد را سرنگون کند و یا با القاعده بجنگد بلکه می تواند با مشارکت سوریه با القاعده مبارزه کند نه با همکاری با نظام سعودی که از القاعده حمایت مالی می کند.
تلگراف رژیم سعودی را به خاطر حمایت از جریان های تکفیری تهدیدی برای ثبات در خاورمیانه توصیف کرد.