به گزارش پارس به نقل از کیهان،   فرجی دانا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزینه هایی برای ریاست دانشگاه تهران منتشر می شود و برنامه وزارت علوم برای ریاست این دانشگاه چیست؟ گفت: هیچ اسمی از جانب ما نیست. قرار است شورای مشورتی از اساتید دانشگاه تهران بنشینند و منتخب شوند و همه رای می دهند و یک نفر را انتخاب و به ما معرفی کنند.

وی گفت: مثل آن چیزی که در مجلس داریم. از ۳۰ نفر عضو هیئت علمی یک نفر انتخاب می شود و ان شاءالله این شورا می نشینند و یک نفر را انتخاب می کنند. این اولین بار است که این کار را انجام می دهیم و امیدواریم با موفقیت همراه باشد.


وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا تا قبل از عید گزینه ریاست دانشگاه تهران معرفی می شود؟ گفت: این مسئله بستگی به این دارد که دوستان چقدر در کارشان جلو روند و برنامه زمانی آن را سرپرست محترم دانشگاه انجام می دهد.


فرجی که به عنوان گماشته افراطیون در وزارت علوم محسوب می شود، پیش از این حدود ۳۰ رئیس دانشگاه و پژوهشگاه را برکنار کرده و در این ناپرهیزی و زیاده روی ظاهرا حواسش نبوده که انتخاب این روسا را به عهده شورای مشورتی کذایی بگذارد.


ابهام و تردید بعدی، درباره رفتار فرجی دانا نسبت به ریاست دانشگاه تهران است. فرجی دانا ۱۰ روز قبل با وجود موفقیت های کم سابقه علمی در دانشگاه تهران در دوران ریاست دکتر فرهاد رهبر و صرفا به خاطر تاثیرپذیری افراطیون، اقدام به برکناری وی کرد و از آن زمان این دانشگاه به سرپرست (دکتر امید از معاونین فرجی دانا) سپرده شده است. در این میان باید پرسید اگر قرار بود اساتید دانشگاه و شورای مشورتی درباره ریاست دانشگاه تهران تصمیم بگیرند، چرا وزیر علوم از اساتید دانشگاه تهران نظرسنجی نکرده و راسا اقدام به برکناری دکتر فرهاد رهبر کرده و بعد که صدای اعتراض اعضای هیئت علمی درآمده تظاهر می کند که قائل به انتخاب دموکراتیک است؟ ! بدتر اینکه در میان گزینه های مورد نظر فرجی دانا، اسامی کسانی چون کولایی از افراطیون متحصن در مجلس ششم و از آلت دست های حزب مشارکت دیده می شود که فاقد کمترین سابقه مدیریت هستند.


نکته جالب بعدی نامزدی جناب سرپرست است که باعث شد سایت امید وابسته به عارف نیز زبان به انتقاد بگشاید و بنویسد: مشخص نیست دکتر امید گفته که هنوز پیرامون ماندن در وزارت علوم یا رفتن به دانشگاه تهران تصمیم نگرفته است.


حسن ظن و رای اعتماد چند ماه پیش نمایندگان مجلس به فرجی دانا - به رغم فقدان صلاحیت های علمی و مدیریتی و سیاسی در نامبرده - در حالی صورت گرفت که صاحب نظران دانشگاهی و رسانه ای بر آلودگی وی به فتنه سال ۸۸ و فقدان استقلال رای نزد فرجی تاکید داشتند. مرور زمان صحت این ارزیابی ها را ثابت کرد.