به گزارش پارس به نقل از روزنامه کیهان، برخی از این روزنامه ها حتی در صفحات داخلی نیز به این موضوع نپرداختند و این در حالی بود که خبر ارائه سبد کالا را چندین بار با طمطراق فراوان در صفحات اول تبلیغ کرده بودند!

روز گذشته همزمان با اعلام شروع توزیع سبد کالا، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فقط دریافت کنندگان حقوق ۵۰۰هزار تومان به پایین (۳/۵میلیون نفر) مشمول این موضوع شده و ۱۳میلیون کارگر حذف شده اند. از سوی دیگر خرابی سامانه اطلاع رسانی در این باره نیز دچار اشکالات فنی شد. ظاهرا روستائیان نیز از سبد کالای مذکور محروم شده اند.

ارائه سبد کالا، هفتم دی در دولت تصویب شد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. طبق این مصوبه، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا می شدند. آن زمان گفته می شد ۱۵میلیون سرپرست خانوار این سبد کالایی را دریافت می کنند.
کارشناسان رویدادهای نسنجیده و تدبیر نشده ای از این دست را موجب لطمه به کرامت و حرمت شهروندان می دانند.

با وجود اهمیت و فراگیری خبر یاد شده، روزنامه های شبه اصلاح طلب و حامی دولت از جمله روزنامه های ایران، آفتاب یزد، شرق، اعتماد و مردم سالاری ترجیح دادند هیچ تیتر خبری در این باره در صفحه اول خود منعکس نکنند. اما جالب است که تیترهای دیگری در این روزنامه ها مهم تر تلقی شده و در صفحه اول آمده است:

از جمله:
- مردم سالاری: تعریف درستی از جرم سیاسی نداریم.

- ایران: هنور به نجات تالاب ها امیدواریم.

- شرق: « فضا امنیتی باشد، سرمایه خارجی نمی آیند» یادآر زشمع مرده یادآر (ویژه نامه سالگرد احمد بورقانی) ، « باور به توانمندسازی زنان تزریقی نیست» .

- آفتاب یزد: « جامعه را چند پاره نکنید» ، « بررسی مجدد فیلترینگ ای چت» ، « فاصله گرفتن از هاشمی اشتباه بود» .

- اعتماد: « سلطانی فر: مدیر حفظ شرایط موجود نیستم» ، « طرح جرم سیاسی مشمول تمام مجرمان سیاسی شود» و… !