مهدی طارمی بازیکن سابق پرسپولیس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: وقتی میشنویم که مردهای هموطنم آنقدر دیر به خانه می روند تا طفلان بخوابند،که نان از دست خالی پدر نخواهند،احساس شرم میکنیم،این مردم انسانهای شریفی هستند و بسیار قابل احترام،فقط مظلوم هستند و به شما دولت مردان اطمینان کرده اند،این جواب این اعتماد و شرافت مردم کشورمان ایران نیست،از بالا بردن قیمت بنزین،بیکاری،فساد،نگرانی آینده،وضعیت معیشتی مردم گرفته تا نابرابری در سطوح مختلف جامعه!!!ما همیشه در کنار مردم عزیز کشورمون هستیم و خواهیم بود و امیدواریم به ایرانی آبادتر و دیدن لبخند بیشتر بر صورت مردم عزیز ایرانمان،آمین